Fanygym

 

 • AR- staršie žiačky / dorast Junior
 • Tamara Ustohalová
 • Sára Kiššová
 • Eva Šoltésová
 • Gabriella Szaboóvá
 • Petra Bondrová
 •  
 • AR - mladšie žiačky
 • Barbora Čorovčáková
 • Kristína Kusnyírová
 • Laura Grígerová
 • Sofia Derianová
 • Sophia Chynoradská
 • Tamara Petríková
 • Karolína Takáč
 • Lea Kusnyírová
 • Lilien Sára Petríková
 •  
 • A - žiaci
 • Michael Kusnyír
 •  
 • A- príprava
 • Mia Henželová
 • Karolína Rolková
 • Tatiana Petríková
 •  
 •  
 • Nominácia A
 • Sára Špaková
 • Ema Špaková
 • Tamara Antalová
 •  
 • B skupina
 • Sofia Špaková
 • Alica Bondrová
 • Petra Bačová
 • Laura Pastoreková
 • Radka Ondrejčíková
 • Ema Dluhošová
 • Natália Sekeráková
 • Sandra Karkošiaková
 • Kristína Varga
 • Beneta Varga
 •  
 • Prípravka
 • Katarína Šebejová
 • Viktória Karkošiaková
 • Sofia Szászi​

 

 

 

 

Email:  fanygymfitness@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/fanygymkosice/?fref=ts